Účtovníctvo

Ponúkame Vám našu spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
 • spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane DPH 
 • mzdy a personalistika
 • elektronická komunikácia so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou
 • riešenie rozsiahlejších alebo špecifických účtovných problémov a zadaní 
 • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných uzávierok 
 • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
 • jednorázová rekonštrukcia účtovníctva
 • vyhotovenie výstupných zostáv podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie štatistických výkazov a výkazu intrastat
 • … a veľa ďalšieho

Kontakt

Ing.Hilda Szendreiová HS TAX s.r.o. Školská 244,budova AQUAMONTu
Rimavská Sobota
97901
047 5632 104
0905 225 810
odd.miezd 0904 929 734